Zakres usług

Kancelaria skupia się na obsłudze przedsiębiorców świadcząc pomoc na podstawie umowy stałej obsługi prawnej oraz umów, których przedmiotem jest określona usługa prawna.

Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku usługi dotyczyć mogą takich dziedzin prawa jak:

W ramach wyżej wymienionych dziedzin prawa Kancelaria pomaga w następujący sposób:

W zakresie usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, Kancelaria podejmuje się spraw niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dotyczących między innymi prawa rzeczowego, spadkowego, rodzinnego oraz ubezpieczeń.